Integritetspolicy

FotbollsCompaniet är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som rör Kunden och som FotbollsCompaniet samlar in och behandlar i samband med FotbollsCompaniets verksamhet. FotbollsCompaniet behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

FotbollsCompaniet behandlar personuppgifter som rör Kunden i form av namn, kontaktuppgifter (telefonnummer och e-post). I viss
Syfte med behandlingen av personuppgifter är kunna fullfölja ingångna avtal, bokningar mellan FotbollsCompaniet och Kunden.

FotbollsCompaniet lagrar endast personuppgifter under den tid som det är nödvändigt. Personuppgifter som krävs enligt bokföringslagen sparas sju år från bokföringsdatum. Övriga personuppgifter sparas så länge de för FotbollsCompaniet är aktuella, väger högre intresse för FotbollsCompaniet än besväret för Kunden eller om begäran om radering av personuppgifter inkommit till FotbollsCompaniet.

Kunden har rätt att kostnadsfritt begära information om eller rättelse av de personuppgifter som rör Kunden och som behandlas av FotbollsCompaniet. Kunden har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna, begära att behandlingen upphör samt att få ut de personuppgifter som Kunden har tillhandahållit FotbollsCompaniet i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt ha rätt att överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig utan att FotbollsCompaniet hindrar det.

Kund som vill kontakta FotbollsCompaniet angående behandlingen av personuppgifter som rör Kunden kan ta kontakt med FotbollsCompaniet via post eller e-post enligt följande:

FotbollsCompaniet, Verkmästarevägen 9, Trollhättan
info@fotbollscompaniet.se

Cookie-information

Vår webbplats använder sig av cookies som är filer innehållande information som bidrar till att göra upplevelsen av hemsidebesöket bättre. Dessa filer lagras på besökarens dator och kan användas av webbläsaren för att komma ihåg information. Om man önskar kan cookies tas bort eller helt blockeras men upplevelsen av besöket kan då påverkas negativt.